บริการพัฒนา Web Application (PHP/.NET/HTML5/JQUERY)

บริการพัฒนา Web Application (PHP/.NET/HTML5/JQUERY)
joomla logo black
Concept Series (Thailand) ออกแบบ Web Site ด้วย HTML5, CSS3 เชี่ยวชาญ PHP 5.3, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.Classic, VB6, Adobe Flash ด้านฐานข้อมูล MySQL, Oracle, WebSQL, IndexedDB ด้าน Mobile ถนัด XCODE iPhone/iPad, JAVA Android, Window Phone 8, PHONEGAP สุดท้าย การตลาดออนไลน์ SEO/SEM บน Google/Bing การตลาดบน Facebook พัฒนาเกมบน Facebook ด้วย Flash เราก็ทำมามากกว่า 3 ปีแล้ว

 

ขั้นตอนการให้บริการ
Process App

 

ระบบงานและโปรแกรมที่ให้บริการ
systemcando
ตัวอย่างโปรแกรมระบบ
1. Content Management System - JOOMLA (ระบบจัดการเว็บไซต์)
IzzyQuickScreen.  large preview
2. Customer Relationship Management (ระบบลูกค้าสัมพันธ์)

Dashboards

3. Enterprise Resource Planning (ระบบบริหารจัดการธุรกิจ)

590x300big

4. Point Of Sale - POS (ระบบจัดการขายหน้าร้าน)

front bn
5. Online Reservation System (ระบบจองร้านอาหารออนไลน์)

services

6. Customer Live Support (ระบบ Live Support ผ่านเว็บไซต์)

ClientEngage Visitor-Chat Banner

7. School Board (ระบบจัดการตารางเรียน เกรด และการเข้าเรียน)

01 preview1

เกี่ยวกับเรา


Concept Series (Thailand)
มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ การออกแบบ และเทคโนโลยีชั้นสูงในการทำ Web Site, การตลาดออนไลน์ SEO/SEM, Social Media Marketing และ Mobile Application บน Platform ของ iOS - iPhone,iPad และ Android ตลอดจน Adobe Flash Interactive และ การพัฒนาเกม (Game Development) บน Facebook เป็นต้นConcept Series (Thailand)
ออกแบบ Web Site ด้วย HTML5, CSS3 เชี่ยวชาญ PHP 5.3, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.Classic, VB6, Adobe Flash ด้านฐานข้อมูล MySQL, Oracle, WebSQL, IndexedDB ด้าน Mobile ถนัด XCODE iPhone/iPad, JAVA Android, Window Phone 8, PHONEGAP สุดท้าย การตลาดออนไลน์ SEO/SEM บน Google/Bing การตลาดบน Facebook พัฒนาเกมบน Facebook ด้วย Flash เราก็ทำมามากกว่า 3 ปีแล้วConcept Series (Thailand)
นอกจากเราจะพัฒนา Internet Solution สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว ยังมีการพัฒนา Solution สำหรับธุรกิจ SME/OTOP ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ เพื่อให้ SME/OTOP สามารถเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ เว็บ Hosting, การโปรโมตสินค้าออนไลน์ Social Media Facebook, E-Commerce ระบบ Call Center และโปรแกรมธุรกิจต่างๆ โดยจุดเด่นของเครื่องมือทุกอย่างคือ การใช้งานที่ง่าย และราคาสามารถเข้าถึงได้ นั่นเอง