สุดยอดพระคาถา

unnamedcata

สุดยอดพระคาถา

การสร้างความมงคลชีวิต จากทาน ศีล และภาวนาเป็นการฝึกให้เรารู้จักการควบคุมกาย วาจว ใจ ของตัวเราให้พูด กระทำ และคิดในสิ่งที่ดี เพื่อที่ชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรือง และการสวดบูชาพระคาถาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความมงคล โดยแอพสุดยอดพระคาถานี้ ได้รวบรวมสุดยอดพระคาถา รวมถึงหลักการเจริญภาวนาที่ถูกต้อง เพื่อที่จะทำให้พระคาถามีความศักดิ์สิทธ์มากยิ่งขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเจริญภาวนา

เกี่ยวกับเรา


Concept Series (Thailand)
มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ การออกแบบ และเทคโนโลยีชั้นสูงในการทำ Web Site, การตลาดออนไลน์ SEO/SEM, Social Media Marketing และ Mobile Application บน Platform ของ iOS - iPhone,iPad และ Android ตลอดจน Adobe Flash Interactive และ การพัฒนาเกม (Game Development) บน Facebook เป็นต้นConcept Series (Thailand)
ออกแบบ Web Site ด้วย HTML5, CSS3 เชี่ยวชาญ PHP 5.3, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.Classic, VB6, Adobe Flash ด้านฐานข้อมูล MySQL, Oracle, WebSQL, IndexedDB ด้าน Mobile ถนัด XCODE iPhone/iPad, JAVA Android, Window Phone 8, PHONEGAP สุดท้าย การตลาดออนไลน์ SEO/SEM บน Google/Bing การตลาดบน Facebook พัฒนาเกมบน Facebook ด้วย Flash เราก็ทำมามากกว่า 3 ปีแล้วConcept Series (Thailand)
นอกจากเราจะพัฒนา Internet Solution สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว ยังมีการพัฒนา Solution สำหรับธุรกิจ SME/OTOP ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ เพื่อให้ SME/OTOP สามารถเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ เว็บ Hosting, การโปรโมตสินค้าออนไลน์ Social Media Facebook, E-Commerce ระบบ Call Center และโปรแกรมธุรกิจต่างๆ โดยจุดเด่นของเครื่องมือทุกอย่างคือ การใช้งานที่ง่าย และราคาสามารถเข้าถึงได้ นั่นเอง