สินค้าและบริการ (PRODUCTS AND SERVICES)

วันนี้กับสิ่งที่เราทำที่ CONCEPT SERIES (THAILAND)

ขอใบเสนอราคา


Concept Series (Thailand) บริการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ออกแบบระบบ (Software Soluion) การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) โซเซียลมีเดีย (Social Media) บน Facebook, Twitter, Youtube, Instragram และพัฒนาเกม และแอพพิเคชั่นสำหรับ iPhone, iPad และ Android 

 

Web 2.0 and HTML5 Development
บริการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ด้วยแนวความคิด และเอกลักษณ์เฉพาะด้านในการ นำเสนอ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และชัดเจน เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นต่อกลุ่มลูกค้า อันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จในธุรกิจของท่าน บวกกับการผสมผสาน เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่นำมาพัฒนาเว็บไซต์ ของธุรกิจของท่าน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของสินค้าและบริการของท่าน ที่จะสื่อสารข้อมูลออกไป

 

Facebook Game and Application
บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  ผ่าน Search Engine และ Social Media Facebook, Twitter และ Instragram รวมทั้งการจัดหารายชื่อลูกค้ากลุ่ม เป้าหมาย เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าออนไลน์ รวมไปถึงการสร้าง Brand ซึ่งจะสามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง

 

iOS, Android, Windows Phone 8
บริการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม สำหรับ Smart Phone ได้แก่ Android, iOS และ Windows Phone 8 ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ

 

 

IT Consulting
บริการที่ปรึกษาด้าน IT ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง รวมไปถึงให้คำปรึกษา ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น Application on IPAD , AR , Animation , Virtual Book ,Training.

เกี่ยวกับเรา


Concept Series (Thailand)
มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ การออกแบบ และเทคโนโลยีชั้นสูงในการทำ Web Site, การตลาดออนไลน์ SEO/SEM, Social Media Marketing และ Mobile Application บน Platform ของ iOS - iPhone,iPad และ Android ตลอดจน Adobe Flash Interactive และ การพัฒนาเกม (Game Development) บน Facebook เป็นต้นConcept Series (Thailand)
ออกแบบ Web Site ด้วย HTML5, CSS3 เชี่ยวชาญ PHP 5.3, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.Classic, VB6, Adobe Flash ด้านฐานข้อมูล MySQL, Oracle, WebSQL, IndexedDB ด้าน Mobile ถนัด XCODE iPhone/iPad, JAVA Android, Window Phone 8, PHONEGAP สุดท้าย การตลาดออนไลน์ SEO/SEM บน Google/Bing การตลาดบน Facebook พัฒนาเกมบน Facebook ด้วย Flash เราก็ทำมามากกว่า 3 ปีแล้วConcept Series (Thailand)
นอกจากเราจะพัฒนา Internet Solution สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว ยังมีการพัฒนา Solution สำหรับธุรกิจ SME/OTOP ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ เพื่อให้ SME/OTOP สามารถเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ เว็บ Hosting, การโปรโมตสินค้าออนไลน์ Social Media Facebook, E-Commerce ระบบ Call Center และโปรแกรมธุรกิจต่างๆ โดยจุดเด่นของเครื่องมือทุกอย่างคือ การใช้งานที่ง่าย และราคาสามารถเข้าถึงได้ นั่นเอง